Ez az oldal sütiket (cookies) használ, amelyek nélkülözhetetlenek a weboldal működéséhez. További sütiket használunk, amik a weboldal funkcióinak támogatására, ill. névtelen használati statisztikai információk felhasználására szolgálnak a weboldal fejlesztése céljából. További információ

A használat feltételei

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLAT FELTÉTELEIT.

A használat itt ismertetett feltételei a Medtronic weboldalának minden látogatójára vonatkoznak. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Medtronic. A „Medtronic” név vállalatcsoportunk egészére utal, azaz nemcsak a Medtronic, Inc.-re, hanem az ellenőrzése alatt álló cégekre, köztük leányvállalatainkra és kapcsolt vállalkozásainkra is. A „mi” szó, illetve annak ragozott formái alatt minden esetben a Medtronic-ot kell érteni. A Medtronic más weboldalakat is üzemeltet. A használat feltételei a többi weboldalra nem vonatkoznak. Amennyiben Ön más Medtronic-weboldalt keres fel, úgy az ott közzétett feltételeket kell követnie.

A jelen használati feltételeket legutóbb 2016. novemberében frissítettük. A használat feltételeit jogunkban áll bármikor megváltoztatni. A weboldal használata előtt minden esetben tekintse át ezeket a feltételeket. A weboldal felkeresése azt jelenti, hogy Ön elfogadta a használat legújabb feltételeit.

NÉHÁNY SZÓBAN AZ OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL

A weboldalt a Medtronic Limited hozta létre és üzemelteti. Az oldalon elhelyezett információk csak általános tájékoztatási célra szolgálnak, és nem helyettesíthetik a kezelőorvossal fenntartott személyes kapcsolatot. A Medtronic a szó orvosi értelmében nem praktizál, nem nyújt orvosi szolgáltatásokat, illetve nem ad egészségügyi tanácsokat, ezért a weboldalon olvasható információk sem értelmezhetők orvosi tanácsként. A diagnózist és a kezelés mikéntjét mindenképp az Önt kezelő orvossal, illetve egészségügyi szakemberrel beszélje meg.

Az egészségügyi információk gyorsan avulnak, ezért legjobb, ha azokról a kezelését végző egészségügyi szakemberrel konzultál.

Ezen a weboldalon Magyarország területén engedélyezett termékekre és terápiákra vonatkozó információk olvashatók, így az elsősorban Magyarország területén lakóknak szól. Amennyiben Ön Magyarországon kívül él, úgy előfordulhat, hogy ezen az oldalon olyan termékekre, illetve terápiákra vonatkozó információkra bukkan, amelyek az Ön országában nem elérhetőek vagy nincsenek engedélyezve.

SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK

A jelen weboldalon közzétett anyagok vagy a Medtronic tulajdonát képezik, vagy azok felhasználásához beszereztük a szükséges engedélyeket. Ezek az anyagok az Egyesült Államok vonatkozó törvényeiben előírt védelem, illetve egyéb szerzői jogi oltalom alatt állnak. Az anyagok másolásával kapcsolatban feltétlenül be kell tartani néhány fontos szabályt. A weboldalon fellelhető anyagokat letöltheti, email-ben továbbíthatja, illetve kinyomtathatja, de csakis saját személyes, nem kereskedelmi célra. A weboldal anyagainak letöltése, továbbítása, illetve kinyomtatása esetén a szövegben és a lap alján elhelyezett szerzői jogi és egyéb közleményeket is fel kell tüntetni.

A weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások neve is a Medtronic tulajdonát képezi, és ezek az elnevezések az Egyesült Államok és más országok védjegyjogi oltalma alatt állnak. A weboldalon olvasható név után elhelyezett ® jel azt jelenti, hogy az adott védjegy az Egyesült Államokban bejegyzésre került. Az ugyanígy feltüntetett ™ jel arra utal, hogy a védjegy lajstromozás nélkül részesül oltalomban. Minden védjegy az érintett védjegyjogosult tulajdonát képezi.

Előfordulhat, hogy a weboldal egyes részein elhelyezett anyagok használatára speciális szabályok vonatkoznak. Ezeket a különleges szabályokat az érintett anyagrészek közelében tüntetjük fel.

Amennyiben Ön a felhasználás itt közölt feltételeitől eltérő módon használja fel a weboldalon elhelyezett anyagokat, illetve védjegyeket, úgy azzal megszegi az Ön és a közöttünk létrejött megállapodást, és akár szerzői jogsértést, védjegybitorlást és más jogsértést is elkövethet. Ez esetben automatikusan visszavonjuk Öntől a weboldal használatára vonatkozó engedélyünket. A weboldalon olvasható érintett anyag tulajdonjoga ilyen esetben is változatlanul a Medtronic-ot, illetve annak szerzőjét illeti. A kifejezetten át nem engedett összes jog fenntartva.

A WEBOLDALRA MUTATÓ LINKEK ÉS A MEDTRONIC JELÖLÉSEINEK HASZNÁLATA

Ön ezennel nem kizárólagos, korlátozott és visszavonható engedélyt kap a weboldal linkelésére. A Medtronic fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor teljes egészében visszavonja ezt az engedélyt, illetve egyes linkek használatának jogát. Amennyiben a Medtronic visszavonja az engedélyt, úgy Ön köteles a weboldalra mutató összes linket haladéktalanul törölni, illetve letiltani.

Nem tüntetheti fel a weboldalra utaló linket úgy, mintha az reklám részét képezné, vagy valamilyen szervezet, termék, illetve szolgáltatás jóváhagyása lenne. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a link nem jelenik meg olyan weboldalon, amit bármely, tőle elvárható módon eljáró személy obszcénnek, rágalmazónak, zaklatónak, durván sértőnek, vagy rosszindulatúnak tekinthet. A weboldal, annak tartalma, illetve egyes részei tekintetében a más szerveren történő „keretbe foglalás” (framing) semmilyen körülmények között nem megengedett. A Medtronic logó, illetve védjegyeink előzetes írásbeli engedélyünk hiányában semmilyen módon nem tüntethetők, illetve használhatók fel.

MÁS WEBOLDALRA MUTATÓ LINKEK

Weboldalunkon előfordulhatnak olyan linkek, amelyek más, nem a Medtronic által üzemeltetett oldalakra irányítanak el. Ezek a linkek a könnyebb eligazodást szolgálják, ugyanakkor mi nem ellenőrizzük, vizsgáljuk, illetve figyeljük más oldalak információtartalmát. Nem tartozunk felelősséggel más weboldalak működéséért, illetve az Ön által rajtuk keresztül folytatott üzleti ügyekért. Más weboldalak használatára vonatkozóan azok saját felhasználási feltételeit kell irányadónak tekinteni, saját adatvédelmi politikájukat is ideértve.

ELŐFORDULHAT, HOGY EZEK A WEBOLDALAK OLYAN MEDTRONIC-TERMÉKEKRE, ILLETVE TERÁPIÁKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK, AMELYEK AZ ÖN LAKHELYE SZERINTI ORSZÁG TERÜLETÉN NINCSENEK ENGEDÉLYEZVE. AZ ILYEN INFORMÁCIÓKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELLENŐRIZNI ÉS KÖZZÉTÉTELÜKET JÓVÁHAGYNI.

A LÁTOGATÓK VISSZAJELZÉSEI, MEGJEGYZÉSEI ÉS ÖTLETEI

Weboldalunk látogatóinak visszajelzéseit, megjegyzéseit és ötleteit minden esetben örömmel fogadjuk, ugyanakkor Önnek is meg kell értenie, hogy a weboldalon keresztül beküldött információkat nem tekinthetjük személyes, bizalmas és védett információnak (az adatvédelmi nyilatkozatunkban meghatározott személyes adatoktól eltekintve). Azzal, hogy Ön ezen a weboldalon keresztül ötleteket, információt, koncepciókat, know-how-t, technikákat, illetve anyagokat juttat el hozzánk, korlátlan, jogdíjmentes és visszavonhatatlan engedélyt ad azok bármely médiumban történő felhasználására, sokszorosítására, bemutatására, megvalósítására, módosítására, továbbadására és terjesztésére, továbbá tudomásul veszi, hogy a Medtronic-nak jogában áll bármilyen célra felhasználni azokat.

A WEBOLDAL TARTALMÁÉRT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET, AZT ÚGY ÉS ABBAN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI, AHOGY VAN, ILLETVE FELLELHETŐ. E TEKINTETBEN A MEDTRONIC KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ VAGY MÁS GARANCIÁT. A MEDTRONIC NEM JELENTI KI, ILLETVE NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBOLDAL MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTES LESZ. AZ ÖN FELADATA MEGFELELŐ MÓDON GONDOSKODNI ARRÓL, HOGY A WEBOLDALRÓL LETÖLTENI KÍVÁNT TARTALMAK VÍRUSOKTÓL ÉS MÁS, POTENCIÁLISAN ROMBOLÓ HATÁSÚ SZÁMÍTÓGÉPES KÓDOKTÓL MENTESEK LEGYENEK.

 A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A MEDTRONIC-OT, ILLETVE A VELE KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEKET ÉS CÉGEKET SEMMIFÉLE FELELŐSSÉG NEM TERHELI A WEBOLDAL VAGY AZ OTT ELHELYEZETT ANYAGOK HASZNÁLATÁBÓL, FELHASZNÁLÁSÁBÓL ILLETVE FELHASZNÁLÁSRA VALÓ ALKALMATLANSÁGÁBÓL FAKADÓ KÁROK TEKINTETÉBEN. EZ A VÉDELEM A GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN ÉS MÁS JOGELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEN ALAPULÓ KÖVETELÉSKRE IS KITERJED. A VÉDELEM A MEDTRONIC-OT, ANNAK TISZTSÉGVISELŐIT, IGAZGATÓIT, MUNKAVÁLLALÓIT, TOVÁBBÁ A WEBOLDALON NÉV SZERINT MEGEMLÍTETT ÜGYNÖKEIT ÉS BESZÁLLÍTÓIT EGYARÁNT MEGILLETI. A VÉDELEM KÖRE MINDEN VESZTESÉGRE KITERJED, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, A KÖZVETETT, A KÜLÖNLEGES, A VÉLETLEN ÉS A KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, TOVÁBBÁ A PÉLDAÉRTÉKŰ ÉS A BÍRSÁG JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉST, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST/JOGELLENESEN OKOZOTT HALÁLT, AZ ELMARADT NYERESÉGET, ILLETVE AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL FAKADÓ KÁROKAT.

A WEBOLDALRA VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

A felhasználás feltételeiben és az adatvédelmi nyilatkozatban rögzített szabályok mellett a weboldal bizonyos területein – például a rajta elhelyezett linkek nyomán – rendelkezésre álló egyes szolgáltatások és anyagok igénybevétele további feltételekhez lehet kötve. Kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyből megtudhatja, hogyan védjük és használjuk fel a weboldalon keresztül gyűjtött információkat.

Amennyiben Ön olyan módon szegi meg a felhasználás feltételeit, illetve az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat, hogy azzal másnak kárt okoz, úgy mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a Medtronic mentesüljön a károkozás kapcsán felmerülő felelősség alól.

A weboldal használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Ön és a Medtronic között, illetve a weboldal használatával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdések kizárólag Magyaroszág illetékes bíróságainak joghatósága alá tartoznak. Mindezek mellett Ön ugyancsak elfogadja és tudomásul veszi, hogy ezeknek a bíróságoknak jogában áll a Medtronic-ot, annak leányvállalatait, munkavállalóit, tisztségviselőit, igazgatóit, ügynökeit, illetve beszállítóit érintő jogviták kapcsán személyi joghatóságot gyakorolni. A felhasználás jelen feltételei vonatkozásában a kollíziós jogelvekre való tekintet nélkül Magyarország belső anyagi jogát kell irányadónak tekinteni.

KÉRDÉSEK, MEGJEGYZÉSEK ÉS KÖZLEMÉNYEK

A Medtronic elektronikus levélben, a weboldalon elhelyezett általános közleményben, illetve az Ön által rendelkezésére bocsátott címre kikézbesített postai küldemény útján érheti el Önt. Ön a Medtronic Kapcsolat szolgáltatás igénybevételével, illetve a:

Medtronic Hungária Kft.
Dorottya Udvar
1113 Budapest
Bocskai út 134-146.
C épület 3. emelet

Tel: +36 1 889 0688
diab@medtronic.com
címen érheti el a Medtronic képviseletet. Verzió: 2013. szeptember