Ez az oldal sütiket (cookies) használ, amelyek nélkülözhetetlenek a weboldal működéséhez. További sütiket használunk, amik a weboldal funkcióinak támogatására, ill. névtelen használati statisztikai információk felhasználására szolgálnak a weboldal fejlesztése céljából. További információ
A weboldal további használatával Ön elfogadja a sütik alkalmazását.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN FOGLALT ELVEK

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, hogy a Medtronic miként dolgozza fel a birtokába kerülő személyes adatokat. A tartós üzleti sikerhez elengedhetetlen megrendelőink, üzleti partnereink, beszállítóink és betegeink bizalmának kivívása és fenntartása. Nálunk a személyes adatok feldolgozása minden esetben:

    • teljes titoktartás mellett, tisztességes módon
    • a nyilatkozatainkban leírtak szerint
    • jogszerűen, a vonatkozó adatvédelmi szabályok, előírások, rendelkezések és elvek betartásával történik.

Mit kell érteni a „Medtronic” név alatt?

A „Medtronic” név vállalatcsoportunk egészét lefedi, tehát értelmileg az Amerikai Egyesült Államokban létrehozott és bejegyzett Medtronic, Inc. mellett az ellenőrzése alatt álló cégeket, azaz leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait is magában foglalja. Ugyancsak a Medtronic-ra utalnak azok a mondatok, amelyek többes szám első személyben (azaz: „mi” és ragozott alakjai) vannak megfogalmazva.

Mikor érvényesülnek adatvédelmi elveink?

Adatvédelmi elveinket az Európa országainak területéről összegyűjtött személyes adatok feldolgozása során juttatjuk érvényre. Az adatvédelmi elveket akkor is be kell tartanunk, amikor közvetlenül az érintettől kapjuk meg személyes adatait, és akkor is, amikor az adott személyt azonosító adatokhoz valaki mástól (esetleg egy cégtől) jutunk hozzá. Épp ezért, amikor az adatvédelmi nyilatkozatban az „Ön és az „én” személyes névmás szerepel, mindig azt a személyt értjük alatta, akinek a személyes adatait éppen feldolgozzuk – akár közvetlenül tőle, akár közvetve valaki mástól kaptuk azokat.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elvek nem érvényesek

    • a munkavállalóink velünk létesített munkaviszonyára vonatkozó adatok feldolgozására,
    • ha olyan egyéb, felelősséget kizáró nyilatkozatot, illetve szabályozási nyilatkozatot teszünk, továbbá olyan felhasználási feltételeket vagy egyéb közleményeket teszünk közzé, amelyek kizárják a jelen elvek érvényesülését, illetve más szabályokban vagy közleményben foglaltak alkalmazását írják elő, 
    • ha nem alkalmasak valamely konkrét személy azonosítására, azokat a személyes adatokat is beleértve, amelyeket (meghatározásukat ld. alább) személyazonosításra alkalmatlanná tettünk annak érdekében, hogy a továbbiak ne legyenek alkalmasak az Ön azonosítására.

Mit jelent az adatok feldolgozása?

A személyes adatok feldolgozása azt jelenti, hogy ezeken az adatokon – akár automatikus eszközökkel, akár másképp – egy sor műveletet hajtunk végre, többek között gyűjtjük, használjuk, nyilvánosságra hozzuk, adaptáljuk, megváltoztatjuk, korrigáljuk, visszakeressük, egymással összekapcsoljuk, zároljuk, töröljük, továbbítjuk, megsemmisítjük, rögzítjük, rendszerbe szervezzük, tároljuk és felhasználjuk azokat.

Mit nevezünk személyes adatnak?

Azt az Önre vonatkozó információt nevezzük személyes adatnak, amely alkalmas személyazonosságának meghatározására. Ilyen adat például:

   • a név,
   • a telefonszám,
   • az email-cím,
   • a születés dátuma,
   • a lakcím,
   • a társadalombiztosítási szám vagy más nemzeti azonosító jel,
   • a számlaszám, továbbá
   • más olyan információ, amely Önre vonatkozik és alkalmas vagy alkalmas lehet személyazonosságának meghatározására.

Bizonyos típusú személyes adatokat minősített adatként kell kezelni. A minősített adat meghatározását ld. alább. Amikor a jelen adatvédelmi nyilatkozat „személyes adatokról” szól, kifejezetten eltérő meghagyás hiányában a minősített adatokat is közéjük soroljuk.

Mikor és hogyan gyűjti a Medtronic a személyes adatokat?

A Medtronic többféleképpen gyűjtheti a személyes adatokat. Például:

   • Weboldalaink egyes részein lehetőséget biztosítünk Önnek arra, hogy megossza velünk személyes adatait. Regisztrációs űrlapot, felmérő ívet, illetve email-ben továbbított űrlapot is kitölthet például. Azt is lehetővé teheti a számunkra, hogy személyes jelleggel ruházzuk fel weboldalaink felkeresését. Ez esetben bizonyos személyes adatokat kérünk Öntől annak érdekében, hogy az oldalak megtekintése még informatívabb legyen az Ön számára. Ha ezeket az információkat összekapcsoljuk a sütiken keresztül gyűjtött nem személyes adatokkal, akkor azt is tudni fogjuk, hogy korábban meglátogatta-e már oldalainkat.
    • Személyes adatokat gyűjthetünk Önről akkor is, amikor termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatásért, vagy más kérdéssel fordul hozzánk.
    • Végül akkor is hozzájuthatunk az Ön személyes adataihoz, amikor kereskedelmi ügyleteket bonyolítunk le megrendelőinkkel, beszállítóinkkal és más üzletfeleinkkel.

Hogyan dolgozza fel a Medtronic a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatainak feldolgozása (a később külön ismertetett minősített adatoktól eltekintve) az alábbi célok szem előtt tartásával történhet:

 • kérdéseinek és tudakozódásának megválaszolása érdekében,
 • az Önnel megkötött vagy Önre vonatkozó szerződés végrehajtásása céljából, illetve azért, hogy szerződéses tárgyalásokat folytathassunk Önnel,
 • nyilvántartások, ezen belül az Ön személyes adatait tartalmazó nyilvántartás vezetése céljából,
 • az érdeklődésére valószínűleg számot tartó információk postán (vagy az Ön engedélyével más úton-módon) történő eljuttatása érdekében, a klinikai vizsgálatokról, továbbá a Medtronic és más cégek termékeiről és szolgáltatásairól szóló tájékoztatást is beleértve,
 • analitikai célból, illetve az általunk kínált programok, termékek, terápiák, szolgáltatások és tartalmak további kutatása, fejlesztése és tökéletesítése érdekében,
 • az Ön személyazonosító adatainak (nevének, email-címének, társadalombiztosítási számának stb.) eltávolítása céljából. Ez esetben Ön számunkra a továbbiakban már nem lesz személy szerint beazonosítható. Miután szemályazonosításra alkalmatlanná tettük az adatokat, az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak többé nem vonatkoznak rájuk,
 • azért, hogy személyre szabott hozzáférést biztosíthassunk Önnek weboldalainkhoz, pl. az Önt is minden bizonnyal érdeklő újdonságok bemutatása érdekében,
 • a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elvek érvényre juttatása, továbbá a jogaink, illetve tulajdonunk védelme érdekében,
 • alapvető érdekeink védelmében, illetve mások testi épségének, biztonságának és jólétének megőrzése céljából,
 • azért, hogy megfelelhessünk a ránk vonatkozó törvényeknek, előírásoknak, bírósági határozatoknak és más jogszabályban előírt kötelezettségeknek,
 • egyéb jogos érdekeink védelme érdekében, amennyiben az adatok feldolgozása nem jelenti az Önt megillető jogok és szabadság indokolatlan és tisztességtelen korlátozását, továbbá
 • minden egyéb olyan célból, amihez Ön hozzájárulását adja.

Mit takar a minősített információ fogalma?

Bizonyos típusú személyes adatokat minősített információként kell kezelni. A minősített információ olyan személyes adat, amely sokat elárul az Ön egészségi állapotáról (ilyen pl. az orvosi segédeszköz gyártási száma, vagy az implantátum beültetésének időpontja), faji vagy etnikai származásáról, vallási vagy filozófiai meggyőződéséről, szexuális életéről, politikai hovatartozásáról, illetve esetleges szakszervezeti tagságáról, vagy legalábbis minderre következtetni lehet belőle.

A Medtronic másként gyűjti és dolgozza fel a minősített információkat, mint a többi személyes adatot?

A Medtronic az Önre vonatkozó minősített információkat csakis úgy gyűjti és dolgozza fel:

 • ahogy azt Ön kifejezetten engedélyezi a számára,
 • hogy az Ön alapvető érdekei akkor se sérüljenek, ha kifejezett hozzájárulását nem tudja megadni, illetve érthető okokból nem lehet megkérni Öntől,
 • ahogy azt hazájának vonatkozó joga előírja,
 • ahogy az orvosi szempontból szükséges és kívánatos, és ránk – az adott körülmények között – az orvosokkal szemben támasztott titoktartási kötelezettséggel egyenértékű titoktartási kötelezettség vonatkozik,
 • hogy arra jogigényt lehessen alapozni, és ezen az alapon ez az igény gyakorolható, illetve védhető legyen.

Például:

 • azzal a céllal gyűjthetjük megrendelőinktől, beszállítóinktól és más üzletfeleinktől a páciensekre vonatkozó minősített információkat, hogy terápiás megoldásokat javasolhassunk Önnek, illetve műszaki támogatást adhassunk termékeink és szolgáltatásaink igénybevételéhez,
 • akkor is kigyűjthetjük a páciensekre vonatkozó minősített információkat, ha kérdéseket, illetve javaslatokat kapunk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban,
 • a minősített információk gyűjtését az USA Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelete (U.S. Food and Drug Administration), az európai országok kormányai, továbbá más kormányzati szervei is előírhatják termékeink és szolgáltatásaink biztonságos és hatékony felhasználása, illetve alkalmazása édekében,
 • ezen kívül minősített információkat gyűjthetünk a klinikai vizsgálatok, tanulmányok és más kutatási projektek résztvevőiről, továbbá
 •  közvetlenül Öntől, amennyiben Ön önként megadja nekünk azokat.
   

Felhasználja-e a Medtronic a személyes adatokat arra, hogy marketingüzenetekkel keressen meg engem?

Személyesen, email-ben, faxon, levélben vagy telefonon egyaránt megkereshetjük, ha olyan programra, termékre, szolgáltatásra vagy tartalomra szeretnénk felhívni a figyelmét, amely joggal tarthat számot az érdeklődésére hacsak nem tesz felénk olyan nyilatkozatot, mely szerint a továbbiakban nem szeretne marketing, illetve piackutatási tartalmú üzeneteket kapni tőlünk. Ha a vonatkozó jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy bizonyos típusú marketing közlemények kiküldése előtt be kell szereznünk az Ön kifejezett hozzájárulását, akkor az ilyen jellegű üzeneteket csakis kifejezett hozzájárulása esetén juttatjuk el Önhöz.

Mi a teendő, ha Ön a továbbiakban nem szeretne marketing üzeneteket kapni a Medtronic-tól?

Amennyiben Ön nem szeretne több marketing üzenetet vagy piackutatási témájú értesítést kapni tőlünk, illetve úgy dönt, hogy a továbbiakban semmilyen módon ne dolgozzuk fel személyes adatait, lépjen velünk kapcsolatbak az adatvédelmi nyilatkozat végén leírt módon és tudassa velünk, hogy milyen típusú értesítéseket ne küldjünk ki Önnek a jövőben. ezen kívül minden egyes email, amelyet eddig kapott, és amelyet esetleg a jövőben is meg fog kapni tőlünk, könnyen igénybe vehető automatizált lehetőséget kínál az email-ek lemondására.

Megosztja-e személyes adataimat a Medtronic harmadik féllel?

Az Ön engedélye nélkül a Medtronic nem osztja meg személyes adatait független harmadik féllel, hacsak erről a jelen adatvédelmi nyilatkozat másként nem rendelkezik.

A szokásos üzletmenet során a személyes adatok egy részét megosztjuk azokkal a cégekkel, amelyeket bizonyos szolgáltatások, illetve funkciók ellátásával bízunk meg. Csak egy példa: termékeinket forgalmazóink, illetve beszállítóink is kiszállíthatják. Ilyen esetben megadjuk nekik az Ön megrendelésének feldolgozásához szükséges adatokat, pl. a nevét és postacímét. Ha a páciensek személyes adatait harmadik féllel osztjuk meg, nem engedélyezzük az adatok megtartását, nyilvánosságra hozatalát, illetve azok más adatokkal történő együttes felhasználását, hacsak a megbízásban foglalt szolgáltatások végrehajtása nem teszi ezt szükségessé.

Az Ön személyes adatainak értékesítésére, átadására, illetve közzétételére csakis az érintett vállalkozás eladása, fúziója, szétválása, illetve felvásárlása kapcsán kerülhet sor.

Előfordulhat, hogy jogszabály kötelez bennünket az Ön személyes adatainak kiadására, amennyiben azt bírósági határozat, idézés, házkutatási parancs, törvényi rendelkezés vagy más előírás rendeli el. Jogunkban áll együttműködni a bűnüldöző hatóságokkal azoknak az internetes látogatóknak a felkutatásában, kézre kerítésében és bíróság elé állításában, akik weboldalainkat felkeresve megszegik szabályainkat, vagy olyan magatartást tanúsítanak, amely kárt okoz más látogatóknak (vagy törvénytelen).

Abban az esetben adhatjuk át az Ön személyes adatait harmadik félnek, ha úgy véljük, hogy ez a lépés:

 • a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített elvek érvényre juttatása,
 • a minket megillető jogok és a cég vagyonának védelme,
 • mások testi épségének, biztonságának, illetve jólétének megóvása, továbbá
 • törvény, jogszabály, bírósági határozat vagy más jogi eljárás teljesítése érdekében
 • elengedhetetlen.

Előfordulhat-e, hogy a Medtronic kiviszi a személyes adataimat egy másik országba?

A Medtronic-nak jogában áll az Európai Gazdasági Térség területén belül bármely más olyan országba vagy régióba áthelyezni ezeket az adatokat, amely az Európai Unió által elismerten megfelelő adatvédelmi szabályozással rendelkezik. Ezzel együtt az adatokat csak az alábbi esetekben visszük más területre:

 • ha arra az Ön és a Medtronic között létrejött szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötése előtt Ön által kért intézkedések megtétele érdekében van szükség; vagy 
 • ha Ön hozzájárul az adatok áthelyezéséhez; vagy
 • ha az adatok védelme szerződéssel vagy más módon a célországban is megfelelően biztosított.

A Medtronic olyan intézkedéseket léptetett életbe valamennyi irodájában és leányvállalatánál, amelyek megfelelő módon biztosítják a vállalatcsoporton belül áthelyezett személyes adatok (ezen belül a minősített információk) hatékony védelmi akkor is, ha azok netán a Medtronic egyesült államokbeli cégeihez kerülnek.

Mi történik abban az esetben, ha az adatvédelmi nyilatkozatban rögzített elvek megváltoznak?

Ha úgy látjuk, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt elvek tekintetében jelentős változtatásokra van szükség, akkor azokat a nyilatkozat jelen részében ismertetjük. Magyarországi weboldalunkon Ön mindig meg fogja találni az adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb verzióját, illetve korábbi változatait, és kétség esetén az alábbi címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

Mi a helyzet a személyes adatok biztonságával?

Indokolt fizikai, adminisztratív és műszaki eszközöket, illetve megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai ne vesszenek el, azokkal ne lehessen visszaélni, jogosulatlan személy ne férhessen hozzájuk, ne hozhassa azokat nyilvánosságra, ne változtathassa, illetve ne semmisíthesse meg. Az Ön személyes adataihoz kizárólag azok a munkavállalók és vállalkozók férhetnek hozzá, akiknek/amelyeknek ez munkaköri feladataik végrehajtásához feltétlenül szükséges. Azzal Önnek is mindenképp tisztában kell lennie, hogy 100 %-ig biztonságos, illetve hibamentes internetes adatátvitel nem létezik. Különösen az Ön által feladott, illetve tőlünk kapott elektronikus levelek biztonsága hagy kívánnivalókat maga után, ezért különös körültekintéssel kell döntenie arról, hogy milyen információkat ad meg nekünk email-ben.

Mennyi ideig őrzi meg személyes adataimat a Medtronic?

Csakis addig, amíg arra szükségünk van. Sok esetben a személyes adatokat elég hosszú időn át meg kell őrizni, hogy az esetleges későbbi kérdések, illetve jogviták rendezése érdekében rendelkezésre álljanak. Minden birtokunkba került személyes adathoz meghatározott adatmegőrzési időtartamot rendelünk az adott helyzetre vonatkozó követelményeknek, illetve annak figyelembe vételével, hogy az elavult, fel nem használt információkat a legelső adandó alkalommal meg kell semmisíteni.
Személyes adatait mindaddig a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint kezeljük, amíg azok a birtokunkban vannak.

A Medtronic weboldalaival kapcsolatban más adatvédelmi elvek is léteznek?

Linkek. Weboldalainkon előfordulhatnak mások által működtett oldalakra irányító linkek. Ezek a linkek a jobb eligazodást szolgálják, ugyanakkor mi nem ellenőrizzük, vizsgáljuk, illetve figyeljük a mások átal üzemeltetett weboldalak adatvédelmi gyakorlatát. Sem a harmadik fél által üzemeltetett weboldalak működéséért, sem az Ön által azokon keresztül lebonyolított ügyletekért nem vállalunk felelősséget.

Weboldalainkon olyan linkek is előfordulhatnak, amelyek a Medtronic más oldalaira irányítják át a látogatót. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a Medtronic Európa területén működő cégeire érvényes, és az egyes országokban alkalmazott szöveg némiképp eltérhet a többi európai országban alkalmazott megfogalmazástól. Épp ezért azt ajánljuk Önnek, hogy amikor egy-egy linket követve más weboldalra lép be, nézzen utána az adott oldal adatvédelmi szabályainak, és még abban az esetben is igaz, ha azt a másik oldalt is a Medtronic üzemelteti.
Személyes adatait mindaddig a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint kezeljük, amíg azok a birtokunkban vannak.

Sütik

A Medtronic sütiket használhat ezen a weboldalon. A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére kerülhetnek rá. A sütik segítségével gyűjtött információk nem személyes jellegűek. Ön minden esetben szabadon dönthet úgy, hogy elutasítja a sütik használatát, amennyiben ezt a böngészője lehetővé teszi, azonban ez esetben előfordulhat, hogy weboldalaink bizonyos részei nem fognak megfelelően működni. Nem engedjük, hogy harmadik fél sütiket helyezzen el bármelyik weboldalunkon.

Hogyan lépjek kapcsolatba a Medtronic-kal?

Igyekszünk pontosan nyilvántartani az Önre vonatkozó adatokat. Amennyiben észreveszi, hogy adatai hiányosak, pontatlanok, vagy már nem érvényesek, vagy ha bármilyen kérdése, illetve megjegyzése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, úgy az alábbi címen léphet velünk kapcsolatba:

Medtronic Hungária Kft.
Dorottya Udvar
1113 Budapest
Bocskai út 134-146.
C épület 3. emelet

HelpLine: +36 1 889 0688
diab@medtronic.com 
Verzió: 2016. szeptember